Ziek uit dienst of niet?

Een belangrijk onderdeel van de Wet BeZaVa is de zogenoemde nawerking. Als een medewerker uit dienst gaat en hij meldt zich alsnog binnen 28 dagen ziek, dan kan hij ook voor rekening van de laatste werkgever komen.

Hier gelden enkele uitzonderingen. Als bijvoorbeeld blijkt dat de ex-medewerker een WW-uitkering toegekend heeft gekregen, kan dit niet meer aan de laatste werkgever worden toegerekend. Een andere mogelijkheid is om bij het aannemen van de tijdelijke medewerker een zogeheten een postcontractueel beding op te nemen in arbeidsovereenkomsten.

Met deze clausule verplicht werkgever ex-werknemer niet alleen om zich bij hen ziek te melden, maar ook om zich te houden aan alle regels en verplichtingen die tijdens ziekte van belang zijn voor controle en re-integratie, zodat de betreffende werkgever de schadelast zo veel mogelijk kan beperken.