Ziek door collega’s

Het aantal werkenden dat een beroepsziekte heeft, is vorig jaar met ongeveer twintigduizend toegenomen, volgens het rapport Beroepsziekten in cijfers 2011 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)). Het is een schatting, want lang niet alle beroepsziekten worden gemeld. Verreweg de meeste meldingen van beroepsziekten komen overigens uit de bouwsector. Dat komt omdat de arbozorg daar collectief is geregeld, waardoor problemen consequenter gemeld worden dan in andere sectoren.

De meeste meldingen van beroepsziekten gaan over gehooraandoeningen, voornamelijk als gevolg van lawaai in de bouwsector. Aandoeningen aan spieren en gewrichten zoals rug- en schouderklachten, komen eveneens vaak voor. Een meerderheid van de patiënten op dit gebied wijt die klachten aan hun werk.

Onder hoogopgeleiden staan psychische beroepsziekten zoals burn-out en overspannenheid op de eerste plaats. Het aandeel van deze ziekten groeit bovendien. Wordt de bouwsector buiten beschouwing gehouden, dan is inmiddels bijna de helft van de beroepsziekten in Nederland Psychisch. Werknemers met deze aandoeningen wijzen op de hoge werkdruk en ongewenst gedrag van collega’s of klanten. Dat het aandeel burn-out gevallen is toegenomen blijkt overigens ook uit de cijfers van het CBS.

Dick Spreeuwers, directeur van het NCvB: ‘De maatschappij is erg gericht op dienstverlening. Je ziet dat burn-out en overspannenheid vooral voorkomt bij beroepen waar veel intermenselijk contact is, zoals de zorg en het onderwijs’. Spreeuwers wijst op versterkende factoren zoals de huidige economische situatie met meer baanonzekerheid en dus stress.. Wel is volgens hem de posttraumatische opvang van werknemers de laatste jaren duidelijk verbeterd. Volgens Spreeuwers, die zelf ook bedrijfsarts was, zijn er meerdere oorzaken voor het stijgend aandeel van psychische beroepsziekten in Nederland.

Sommige werkgevers, met name in het midden- en kleinbedrijf (mkb), kunnen volgens hem meer aan preventie doen. ‘Er is in het mkb vaak minder geld beschikbaar om de arbeidomstandigheden te verbeteren dan bij een groot bedrijf’. Ook zou de arbeidsinspectie beter moeten controleren, stelt spreeuwers. En merkt hij op: ‘In Nederland krijgen werknemers die ziek of arbeidsongeschikt raken door hun werk, doorgaans geen schadevergoeding van hun werkgever’. Daardoor ontbreeekt voor werkgevers de prikkel om het echt te voorkomen.

(Bron: Intermediair)