Zeven gouden tips voor effectieve coaching.

1. Duidelijke leerdoelen
De coach en gecoachte gebruiken de eerste bijeenkomst om samen het doel te bepalen. Ze maken een stappenplan met leerdoelen, leerresultaten en planning.

2. De juiste ‘klik’
Het moet klikken tussen de gesprekpartners. Coach en gecoachte moeten elkaar respecteren en elkaars meerwaarde zien. Springt er geen enkel vonkje over? Dan is het beter te zoeken naar een betere match.

3. Regelmaat
Het rendement van coaching staat of valt met regelmaat: bijeenkomsten en tussentijds de gelegenheid om het geleerde in de praktijk te brengen. Tussen de sessies vindt terugkoppeling plaats en worden vervolgacties uitgezet.

4. Veilig leerklimaat
Bij coaching komen vaak persoonlijke thema’s aan de orde. Belangrijk is dat deze onderwerpen in sfeer van veiligheid en vertrouwen kunnen worden besproken.

5. Gestructureerde sessies
Een goed coachinggesprek scheelt uren werk. Voorwaarde is wel dat in de coachingsessie via een duidelijke structuur wordt gewerkt. Het stappenplan voor coaching omvat vier fasen:
• Doel
• Actuele situatie
• Opties
• Conclusie

6. Vragen stellen
Een goede coach vraagt en vraagt door. Hij of zij geeft geen instructies, dwingende adviezen of richtinggevende suggesties maar stelt vragen om een maximaal effect te bereiken. De antwoorden leiden tot meer begrip, een hogere motivatie en een beter(leer)rendement.

7. Resultaten evalueren
Hebben de inzichten die worden opgedaan in de coachingsessies effect in de dagelijkse (werk)praktijk? Die vraag moet steeds centraal staan. Coaching is een middel, geen doel op zich. Coach en gecoachte moeten zich voortdurend rekenschap geven van bereikte en nog te behalen resultaten.