WULBZ, wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.

Na de wet TZ volgde per 1 maart 1996 de Wet WULBZ. De werkgever mocht toen niet meer kiezen of hij eigenrisicodrager wilde worden. De werkgever moest het gehele Ziektewetjaar van zijn werknemers zelf gaan betalen. Via het Burgerlijk Wetboek werd de werkgever verplicht om werknemers in vaste dienst bij ziekte gedurende maximaal 52 weken, 70% van het salaris door te betalen. In de CAO is vaak 100% loondoorbetaling geregeld.

De ziektewet is 1 maart 1996 nog in werking als vangnetvoorziening voor een aantal groepen werknemers. Tot 1 januari 2011 moest de werkgever uiterlijk op de vierde dag van de ziekte een ziekteaangifte doen. Sinds 2011 moeten de zieke werknemers binnen zes weken aan het UWV worden gemeld.