Wijziging concurrentiebeding in 2015.

Vanaf 1 januari 2015 mag er in een arbeidscontract voor bepaalde tijd geen concurrentiebeding meer worden opgenomen. Slechts in uitzonderlijke gevallen mag hiervan worden afgeweken.

Concurrentiebeding
Een concurrentiebeding richt zich doorgaans op verboden werkzaamheden bij een andere werkgever, nadat de arbeidsovereenkomst tot een einde is gekomen. Normaal gesproken gaat het om concurrerende bedrijven of bedrijven die vergelijkbare werkzaamheden uitvoeren. Wel dient een concurrentiebeding aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Zo dient het schriftelijk te zijn vastgelegd en dient de werknemer meerderjarig te zijn.

Dubbele benadeling
Een van de redenen van de afschaf van het beding in een contract voor bepaalde tijd is dat een werknemer erdoor dubbel wordt benadeeld. Niet alleen verliest de werknemer zijn baan, met een dergelijk beding zou het ook moeilijker zijn een nieuwe baan te vinden na afloop van het arbeidscontract. Er mogen de werknemer daarom zo min mogelijk restricties worden opgelegd, waaronder een beperkend concurrentiebeding.

Uitzondering
Slechts in uitzonderlijke gevallen mag een tijdelijk contract een concurrentiebeding bevatten. De werkgever moet dan in de arbeidsovereenkomst motiveren dat op grond van zwaarwichtige bedrijfsbelangen het toch noodzakelijk is om een concurrentiebeding overeen te komen. Deze bedrijfsbelangen moeten aan het einde van het contract nog aanwezig zijn. Een werkgever moet daarom goed onderbouwen om welke belangen het gaat en waarom deze belangen een concurrentiebeding vereisen. Bovendien moeten deze afwegingen van tevoren aan de werknemer kenbaar worden gemaakt.

Relatiebeding
Aangezien een relatiebeding ook gezien wordt als een vorm van concurrentiebeding (het voldoet aan het wettelijke criterium dat het de werknemer beperkt in zijn bevoegdheid op zekere wijze werkzaam te zijn), zullen de nieuwe regels hoogstwaarschijnlijk ook gelden voor een relatiebeding.

Uitzendkracht
Het concurrentiebeding tussen een inlener en een uitlener van uitzendkrachten blijft overigens wel toegestaan.

(Bron: jurofoon.nl)