WIA: wat is dat?

WIA staat voor de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Het is de wet die de hoogte en duur van uw uitkering bepaalt als u arbeidsongeschikt wordt. De WIA is op   1 januari 2006 ingevoerd in plaats van de WAO.

Hoe hoog is de WIA uitkering?
Hoeveel geld u ontvangt, hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent en of u nog een baan hebt.

  • 1 of 2 jaar ziek? Als u meewerkt aan uw re-integratie dan betaalt uw werkgever uw loon door. Het tweede ziektejaar kan uw loon dalen naar 70%, dit is afhankelijk van uw cao.
  • Langer dan 2 jaar ziek? Dan ontvangt u een uitkering als u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent. Hoe hoog uw uitkering is, hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent en of u nog een baan hebt.

Keuring
Het UWV keurt u als u 2 jaar ziek bent. Met deze medische en arbeidskundige keuring wordt bepaald of u arbeidsongeschikt bent en in welke mate. De uitslag van de keuring is een percentage:

Minder dan 35% arbeidsongeschikt
U ontvangt geen uitkering omdat u nog 65% van uw oorspronkelijke inkomen zelf kunt verdienen.
Gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35% tot 80%)
U kunt nog een deel van uw inkomen zelf verdienen. U hebt eerst recht op een loongerelateerde uitkering. De duur van de uitkering hangt af van uw arbeidsverleden. Verdient u daarna nog minimaal 50% van het inkomen dat u volgens UWV kunt verdienen, dan hebt u recht op een aanvulling op uw loon. Verdient u minder dan 50%, dan hebt u alleen recht op een vervolguitkering.
Volledig arbeidsongeschikt (80% of meer)
U kunt niet meer werken. Als de kans op herstel erg klein of niet aanwezig is, krijgt u tot uw 65e een uitkering. Als er wel nog kans op herstel is, krijgt u een tijdelijke uitkering.