Wet Terugdringing Ziekteverzuim – Wet TZ.

Een andere ingrijpende maatregel in de Ziektewet is de wet Terugdringing Ziekteverzuim (wet TZ), deze is per 1 januari 1994 ingevoerd. De wet TZ regelde dat de werkgever over een langere periode de ziektewetuitkering zelf moest betalen (voor 1994 gold een wachttijd van twee ziektedagen).

Afhankelijk van de loonsom van de onderneming kreeg de werkgever een wachttijd van 2 of 6 weken ziekteverzuim. Een klein bedrijf (loonsom < 15 * de gemiddelde loonsom) had twee weken. Een groot bedrijf (loonsom > 15 *de gemiddelde loonsom) kende een wachttijd van 6 weken.