Werkplekonderzoek, werktaken

Fit for Work zorgt voor een passende, ergonomische werkplek. Een gezonde werkplek is essentieel om goed, effectief en gezond te kunnen werken. Een passende werkplek? Hoe ziet die eruit? Passend bij de medewerker en het werk dat wordt gedaan. Door middel van het werkplekonderzoek bekijken de ergonomen van Fit for Work of dat klopt en geven we advies voor aanpassingen

Dat de inrichting van de werkplek oorzaak kan zijn van lichamelijke klachten, is eigenlijk bij iedereen wel bekend. Maar daarnaast zijn er ook andere aspecten die een rol kunnen spelen. Samen vormen dit de zogenaamde 5 W’s: Werktaken (werkinhoud), Werkdruk (tempo en hoeveelheid), Werktijden, Werkwijze en Werkplek (inclusief de werkruimte).

Werktaken
Het is belangrijk dat je werk doet dat voldoende een beroep doet op je bekwaamheden en vaardigheden. Kun je taken afwisselen? Kun je verschillende dingen doen of moet je steeds hetzelfde werk uitvoeren? Afwisseling maakt werk leuk en zorgt voor de nodige variatie. Steeds weer dezelfde zaken moeten uitvoeren, kan vermoeiend zijn. Ook kan het plezier in het werk dan afnemen.

Bent je zelfstandig in je werkuitvoering? Zijn de resultaten van het werk zichtbaar? Zelfstandigheid in het werk heeft te maken met de mate van vrijheid en invloed die men in zijn dagelijks werk heeft. De mate waarin men zelf kan bepalen hoe, wanneer en in welk tijdsbestek men zijn taken uitvoert, biedt mensen controle over hun eigen werk. Dat heeft een gunstige uitwerking op het gevoel van werkdruk.

Klik hier voor meer informatie over een gezonde werkplek.