Werkplekonderzoek, werkplek

Fit for Work zorgt voor een passende, ergonomische werkplek. Een gezonde werkplek is essentieel om goed, effectief en gezond te kunnen werken. Een passende werkplek? Hoe ziet die eruit? Passend bij de medewerker en het werk dat wordt gedaan. Door middel van het werkplekonderzoek bekijken de ergonomen van Fit for Work of dat klopt en geven we advies voor aanpassingen

Dat de inrichting van de werkplek oorzaak kan zijn van lichamelijke klachten, is eigenlijk bij iedereen wel bekend. Maar daarnaast zijn er ook andere aspecten die een rol kunnen spelen. Samen vormen dit de zogenaamde 5 W’s: Werktaken (werkinhoud), Werkdruk (tempo en hoeveelheid), Werktijden, Werkwijze en Werkplek (inclusief de werkruimte).

Werkplek
Als u meer dan twee uur per dag aan een beeldscherm werkt, is het interessant om uw werksituatie eens met andere ogen te bekijken. Niet alleen uw werkplek, maar ook de inhoud en organisatie van het werk spelen een belangrijke rol. Hieronder hebben we voor u in het kort enkele tips opgeschreven. U zult zien dat het prettiger werkt. Ook komt het uw gezondheid ten goede.

Inhoud en organisatie op het werk
Probeer zoveel mogelijk beweging in het werk in te bouwen (lopen, staan en zitten). Zorg voor een afwisseling in het werk met niet-beeldschermgebonden taken.Bouw bij intensief beeldschermwerk regelmatig pauzes in, in ieder geval na 2 uur. Beter is het om vaak korte pauzes te houden. Het is van belang dat u niet langer dan 5 à 6 uur per dag aan een beeldscherm werkt. Vermijd grote werkdruk en piekdrukte.

Stoel en bureau
Voor een goede werkhouding stelt u de zithoogte zodanig in dat u voeten geheel op de vloer steunen. De hoogte van de armleggers is goed als u met ontspannen schouders met uw armen op de armleggers kunt steunen.
De hoogte van de armleggers moet overeenkomen met de bureauhoogte. Staan de armleggers hoger dan wordt u geadviseerd uw bureau te verhogen. Staan ze lager dan is het belangrijk uw bureau te verlagen of een voetenbankje te gebruiken.

Beeldscherm
De optimale kijkafstand is afhankelijk van de gebruikte lettergrootte en ligt tussen de 50 en 100 cm. Zorg dat de kijkafstand tot het beeldscherm en tot eventuele documenten ongeveer gelijk is. Wanneer meer naar het scherm gekeken wordt dan naar het toetsenbord (blind typen) wordt aanbevolen de bovenkant van het beeldscherm op ooghoogte te plaatsen. Wanneer ook veel naar het toetsenbord wordt gekeken het scherm iets lager plaatsen. Het verdient de voorkeur te kiezen voor donkere tekens op een lichte achtergrond. Dit geeft minder vermoeidheid van de ogen en gaat spiegelingshinder tegen. Plaats het scherm op een ruime afstand van en haaks op het raam. Zorg dat er geen lichtbronnen in het scherm reflecteren door het scherm zo min mogelijk achterover te kantelen. Gebruik bij een overdaad aan daglicht en zonlicht in uw werkruimte lamellen, (rol)gordijnen of zonwering.

Toetsenbord en muis
Gebruik een plat toetsenbord en een platte muis. Zorg voor een voldoende lange kabel aan toetsenbord en muis. Stel de muissnelheid naar individuele voorkeur in. Gebruik een (enigszins ruwe) mat bij het bedienen van de muis. Verdeel bij intensief gebruik van de muis de belasting zoveel mogelijk over beide armen (bijvoorbeeld linkshandig muizen).

Werkhouding
Het is belangrijk dat u op op een ontspannen manier gebruik maakt van de aanwezige middelen op uw werkplek.
Plaats de beelschermapparatuur recht voor u op het bureau.Plaats uw stoel recht voor uw scherm. Zo voorkomt u een een gedraaide houding. Plaats het toetsenbord recht voor u in één lijn met het beeldscherm. Hiermee voorkomt u een gedraaide houding van rug en nek. Zorg voor een goede ondersteuning van de armen (op de armleggers of het tafelblad) om de schouders te ontlasten. Zorg dat de handen en vingers zoveel mogelijk horizontaal gehouden kunnen worden bij het bedienen van toetsenbord en muis. Zorg voor een goede ondersteuning van de rug. Voorkom een voorovengebogen werkhouding. Gebruik bij overtypen of intensief raadplegen van teksten een goede documenthouder.