Werkplekonderzoek, werkdruk

Fit for Work zorgt voor een passende, ergonomische werkplek. Een gezonde werkplek is essentieel om goed, effectief en gezond te kunnen werken. Een passende werkplek? Hoe ziet die eruit? Passend bij de medewerker en het werk dat wordt gedaan. Door middel van het werkplekonderzoek bekijken de ergonomen van Fit for Work of dat klopt en geven we advies voor aanpassingen

Dat de inrichting van de werkplek oorzaak kan zijn van lichamelijke klachten, is eigenlijk bij iedereen wel bekend. Maar daarnaast zijn er ook andere aspecten die een rol kunnen spelen. Samen vormen dit de zogenaamde 5 W’s: Werktaken (werkinhoud), Werkdruk (tempo en hoeveelheid), Werktijden, Werkwijze en Werkplek (inclusief de werkruimte).

Werkdruk
Hoeveel werk moet je verrichten en moet je je erg haasten om het werk af te krijgen? Heb je te veel werk voor de tijd die je beschikbaar hebt? Naarmate je meer werk in een hoog tempo moet verrichten, zal de werkdruk hoger zal zijn. Overigens verschilt het van mens tot mens hoeveel werk je aankunt voordat je werkdruk ervaart. Ook kan het zijn dat je te weinig werk hebt. Ook dit veroorzaak werkdruk, hoe onlogisch dit misschien ook klinkt.

Klik hier voor meer informatie over een gezonde werkplek.