Werkplekonderzoek

Het integraal werkplekonderzoek is bedoeld om gezondheidsklachten te voorkomen of te verhelpen. Op basis van het integrale werkplekonderzoek ontvangt u een gericht advies voor het optimaliseren van de werksituatie. Daarmee kunt u de klachten en het verzuim bij uw werknemers terugdringen én levert u direct een positieve bijdrage aan de productiviteit en tevredenheid van uw werknemers. De Fit for Work werkplekonderzoeken worden uitgevoerd door gecertificeerde ergonomen.

Wat houdt het werkplekonderzoek in?
Een vragenlijst maakt deel uit van het individueel werkplekonderzoek. Door middel van een korte vragenlijst vragen wij de werknemer over zijn werkplek, werkgedrag en werkorganisatie. Aan de hand van de resultaten van deze vragenlijst stellen wij vervolgens een advies op met een individuele rapportage. Mogelijke onderzoeken zijn:

• Ergonomisch werkplekonderzoek naar de fysieke belasting
• Ergonomie van de werkplekinrichting
• Arbeidshygiënisch werkplekonderzoek naar onder andere omgevingsfactoren, zoals het klimaat, verlichting, geluid en trillingen.
• Veiligheidsonderzoek
• Arbeid en organisatie onderzoek naar onder andere het werkgedrag, de werkorganisatie, werkverhoudingen en het voorkomen van werkdruk/stress.

Uw voordelen:
• Het vroegtijdig voorkomen en verhelpen van klachten
• Kostenbesparing door het reduceren van het verzuim
• Handvatten om de algemene arbeidsomstandigheden te verbeteren
• Werkgever maakt aantoonbaar dat hij de nodige inspanningen heeft gedaan om klachten/verzuim van medewerker(s) aan te pakken

Klik op oefeningen micropauze Fit for Work voor een overzicht voor snelle en makkelijke oefeningen voor op je werkplek.

Tips voor beeldschermgebruikers

 

Copyright © 2001-2016 Fit for Work
mediation & conflicthantering, stoelmassage