Werkplek

De werkplek, we brengen er vele uren door maar is de werkplek zo optimaal mogelijk? Laat eens een werkplekonderzoek en eventueel een werkinstructie uitvoeren.

Preventie van lichamelijke problemen als rug-, nek- of schouderklachten begint met het optimaal inrichten van de werkplek. Veel werknemers zijn zich niet bewust van hun onjuiste werkhouding(en) en krijgen hierdoor onnodig klachten.

Het doel van de werkplekinstructies en werkplekonderzoeken is het verhogen van de kwaliteit van arbeid door:

  • Preventie en behandeling van overbelastingsklachten (nek- en schouderklachten bij beeldschermarbeid).
  • Voorkomen en verlagen van ziekteverzuim.
  • ¬†Bewustwording eigen werkhouding.

Copyright © 2001-2016 Fit for Work
mediation & conflicthantering, stoelmassage