Werknemers kunnen ook tegoed zijn

Elke positieve eigenschap heeft een keerzijde. Goede eigenschappen zoals zorgvuldigheid zijn niet zaligmakend, zeker niet onder druk, blijkt uit onderzoek van Alec Serlie, hoofd reaearch & development, van hr-adviesbureau GITP.

Uit onderzoek blijkt dat werknemers te véél van een goede eigenschap kunnen hebben. ‘Een belangrijke eigenschap van een verkoper is extraversie, makkelijk kunnen praten, een joviale houding. Maar sommigen zijn zoveel aan het woord, dat jij als koper niet meer aan bod komt. Dan gaat een op zich positieve eigenschap zich tegen zo’n verkoper keren.

Of neem zorgvuldigheid. Die kan doorslaan in starheid en inflexibiliteit als het té wordt. Elke positieve eigenschap heeft zo’n keerzijde.

Naast dit soort extremen van goede eigenschappen van goede eigenschappen kun je kijken naar specifiek risicogedrag, bijvoorbeeld narcisme of gemakzucht. Onze stelling is dat het belangrijk is bij het aannemen van nieuwe werknemers te kijken naar de risicoprofielen en wat wij noemen de “donkere kanten”van iemands persoonlijkheid.

Hoe kom je daarachter? Die worden toch altijd verdoezeld tijdens een sollicitatiegesprek?
‘Dat is waar. Maar onder stress komt de ware ik naar boven. Er zijn bepaalde vragenlijsten ontwikkeld om die naar boven te halen, en in een assessment kun je natuurlijk hogedruksituaties nabootsen. Je kunt in een sollicitatiegesprek gericht vragen naar eerdere stresssituaties, hoe iemand daar toen mee is omgegaan, wat de gevolgen waren.’

Maar goede eigenschappen zijn toch gewoon meegenomen?
‘Zeker. Het is wel zo dat een werknemer bij een te hoge score op stabiliteit kan doorslaan in eigenschappen als koppigheid of afstandelijkheid. Het gaat erom dat als je weet waar het persoonlijkheidsprofiel van je medewerker is, positief en negatief, dat  je daar rekening mee kunt  houden. En misschien is helemaal niet zo erg om ook mensen aan te nemen die niet alleen maar goede eigenschappen hebben. Ik ben er stellig van overtuigd dat mensen te ontwikkelen zijn, vaardigheden kunnen leren en kunnen leren omgaan met hun persoonlijkheid. Mensen met zelfkennis ontsporen minder snel’.