Werkhouding: voorwaarden voor gezond werk

Een gezonde werkhouding is meer dan op een goede manier werken in een ergonomisch verantwoorde werkplek. Het gaat ook om omgaan met werkdruk, tijdig stoppen, kunnen delegeren en goed samenwerken met collega’s. Bij gezond werken hoort echter ook voldoende waardering, zekerheid, voldoening, status, en ontplooiing.

Zorg voor oplossingen als zich in de werksituatie problemen voordoen, waarvan ieder met gezond verstand begrijpt dat die niet gezond uitwerken als die zich langdurig voordoen. Kaart bijvoorbeeld tijdig aan als je langdurig een te hoge werkdruk ervaart of altijd maar moet overwerken. Probeer het werk te relativeren als je merkt dat het je blijft bezighouden. Wacht niet tot de spanningen hoog zijn opgelopen. Door problemen tijdig bespreekbaar te maken blijkt wellicht dat er afspraken gemaakt kunnen worden over eventuele oplossingen.

Gezond omgaan met werk is een zaak van werkgever en werknemer. Als werknemer kan je aangeven wat voor jou van belang is voor goede werkomstandigheden.