Werkgever mag werknemer aanspreken op leefstijl.

Deelname aan preventieve gezondheidsprogramma’s moet op vrijwilligheid zijn gebasseerd. Als een werknemer door een ongezonde leefstijl aantoonbaar slechter presteert, mag zijn werkgever hem daar echter wel degelijk op aanspreken.

Dit zegt de Sociaal-Economische raad (SER) in een advies over preventief gezondheidsbeleid. De SER toont zich hier in het advies een grootvoorstander van. Bij een goede invulling snijdt het mes volgens de raad aan twee kanten: een goede kwaliteit van leven en optimale arbeidsmarktkansen voor werknemers, minder verzuim en betere prestaties voor bedrijven.

Autonomie
Gezondheidsprogramma’s moeten volgens de SER wel altijd op vrijwilligheid zijn gebasseerd. Een werknemer moet zelf kunnen beslissen of hij eraan meedoet. De raad onderstreept zo de autonomie van de werknemer op het gebied van gezondheid en leefstijl.

Integraal
Een werkgever kan volgens de SER wel veel bereiken door van gezondheid een integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid te maken. Binnen dit kader kan hij vrijwillige interventies zoals bedrijfsfitness aanbieden. Als de werknemer door zijn leefstijl aantoonbaar minder functioneert, mag de werkgever bovendien ingrijpen door aan dit laatste gevolgen te verbinden.

Privacy is bij gezondheidsmanagement een belangrijk aandachtspunt. Wie de gezondheid van medewerkers laat meten, moet de uitkomsten laten anonimiseren of de werknemer toestemming voor inzage vragen.

Reageren op dit artikel? stuur een email naar nieuws@fitforwork.nl