Werkdruk: prioriteiten stellen

Voortdurend doorwerken in een hoog tempo zorgt voor gespannen en kwetsbare spieren. Veel RSI patiënten herkennen de deadlines in de periode dat ze RSI kregen. Veel van hen hebben ernstige klachten gekregen nadat ze in relatief korte tijd hard hebben gewerkt onder druk van een deadline. Juist enthousiaste, plichtsgetrouwe mensen lopen extra risico als de werkdruk toeneemt. Ze zijn geneigd hun werk voorrang te geven en zijn vaak minder bewust van de eerste signalen ten gevolge van overbelasting.

Deadlines drukken minder zwaar als de verantwoordelijkheid gedeeld kan worden. Uiteraard kan goed plannen ook helpen de deadlines makkelijker te halen. Sommige mensen neigen ertoe langer door te werken dan goed voor ze is. Soms spelen persoonlijke factoren zoals onzekerheid of gedrevenheid een rol bij het ervaren van een hoge werkdruk. Anderzijds heeft een te hoge taakbelasting vaak ook te maken met het tegelijkertijd uitvoeren van uiteenlopende werkzaamheden. Door werkzaamheden beter te organiseren en te structureren, kan een te hoge belasting worden voorkomen. De manier waarop je voor jezelf het werk organiseert, kan veel uitmaken voor het ervaren van werkdruk.

Gezond werken heeft veel te maken met het stellen van prioriteiten.