Welke werknemersverzekeringen zijn er?

Werknemers zijn middels een aantal wetten automatisch verzekerd voor  tijdelijk inkomen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Ook zijn zij verzekerd voor verlof bij zwangerschap of adoptie. Als een werknemer zijn baan verliest of door lichamelijke beperkingen niet meer of nog maar gedeeltelijk kan werken, heeft hij toch inkomsten. Als werknemer werk je in loondienst bij een werkgever als je een arbeidscontract hebt. Sommige arbeidsverhoudingen worden gelijkgesteld met werken in loondienst, bijvoorbeeld thuiswerkers, musici en artiesten.

Werknemer en werkgever betalen beiden premie voor de werknemersverzekering. Deze verzekeringen zijn gebaseerd op de volgende Sociale Verzekeringswetten:

  •  Ziektewet (ZW);
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
  • Werkloosheidswet (WW);
  • Wet arbeid en zorg (WAZO).

De premie voor de WW betaalt een werkgever gedeeltelijk zelf en wordt gedeeltelijk ingehouden op het loon van de werknemer. De WIA-premie wordt altijd volledig door de werkgever betaald. Alhoewel de UWV de werknemersverzekeringen uitvoert, incasseert de Belastingdienst de premie hiervoor.