Welke informatie mag je werkgever vragen bij je ziektemelding?

Je bent niet verplicht om aard en ernst van je ziekte aan de werkgever te melden. De bedrijfsarts mag zonder jouw nadrukkelijke toestemming geen medische en andere persoonlijke informatie verstrekken aan je werkgever, andere artsen en derden, tenzij de wet hem daartoe uitdrukkelijk verplicht.

Je werkgever mag jou bij je ziekmelding om de volgende informatie vragen:
• Je telefoonnummer en eventueel (verpleeg)adres.
• Hoe lang je verwacht ziek te zijn.
• Lopende afspraken en werkzaamheden.
• Of je onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt.
• Of je ziekte verband houdt met een arbeidsongeval.
• Of er sprake is van een verkeersongeval.

Je werkgever mag dus niet informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte. Jij mag erover zwijgen als hij dat toch doet.