Wat zijn de tarieven voor de volksverzekeringen?

Nederland kent een systeem van Volksverzekeringen. Dit zijn sociale regelingen van de overheid waar alle Nederlanders aanspraak op kunnen maken. De kosten van deze verzekering dekt de overheid mede vanuit de belastingopbrengsten. Als u inkomstenbelasting betaalt, dan betaalt u ook premies voor deze volksverzekeringen. De volgende volksverzekeringen zijn er:

AOW
De AOW staat voor Algemene OuderdomsWet. De AOW vormt een basis pensioen voor iedere Nederlander. Vanaf 2013 gaat de AOW leeftijd langzaam omhoog. In 2019 is de leeftijd 66 jaar en in 2023 is de leeftijd 67 jaar voordat iemand AOW gaat ontvangen.

ANW
De ANW staat voor Algemene Nabestaandenwet. Deze volksverzekering geeft een basisvoorziening voor weduwen en weduwnaars om in geval van overlijden tenminste recht te hebben op een basis inkomen. Het inkomen uit arbeid moet deels in mindering komen op de uitkering vanuit de ANW verzekering.

AKW
De AKW staat voor Algemene Kinderbijslag Wet. De overheid heft voor deze volksverzekering geen premie via de inkomstenbelasting. De overheid betaalt deze kosten vanuit de algemene middelen.

AWBZ
De AWBZ staat voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De AWBZ dekt uw ziektekosten in bijzondere situaties, zoals een langdurige ziekte wegens ouderdom, gehandicapten zorg of chronische ziekte. Deze kosten zijn meestal niet te verzekeren via de normale verzekeringsmaatschappijen. De AWBZ zorgt er dan voor dat u deze kosten (deels) vergoed krijgt. Vanaf 2013 geldt een eigen bijdrage voor mensen die verblijven in een verzorgingshuis of verpleeginstelling met een AWBZ achtergrond. Daarnaast betaalt iedereen mee aan deze verzekering via de heffing van inkomstenbelasting.

In de tabel ziet u de tarieven voor de premie volksverzekeringen over 2008 tot en met 2013. Ook ziet u over welke maximumbedragen de premies in die jaren worden berekend en hoeveel u maximaal moet betalen.