Wat zijn de nadelen van eigen risicodragerschap ZW.

De nadelen van het eigen risicodragerschap ZW zijn:

  • De werkgever draagt zelf de lasten van de Ziektewet-uitkering. Als een werknemer overlijdt, betaalt de werkgever ook de overlijdensuitkering  aan nabestaanden (is 1 maand). Het UWV stelt wel zelf de beschikking op.
  • Er zijn kosten voor arbotaken, voor het inrichten van een gescheiden verzuimadministratie en de administratie-organisatie.
  • Werkgever moet veel kennis hebben over de wettelijke aspecten van de Ziektewet. Werkgever is verplicht om zelf regels en afspraken  te maken voor de controle van het ziekteverzuim.
  • UWV kan besluiten om de taken over te nemen indien het UWV van mening is dat de werkgever de verzuimbegeleidingstaken niet goed uitvoert. De kosten die UWV dan maakt, komen voor rekening van de werkgever. Werkgever houdt derhalve wel het risico.
  • Het zogenaamde uitlooprisico van de Ziektewet blijft bij de eigen risicodrager, ook indien de werkgever weer wil stoppen met het eigen risicodragerschap. Werkgever houdt de verplichting om de Ziektewet uit te voeren van de werknemers die zich hebben ziek gemeld vóór de dag waarop de werkgever als eigenrisicodrager is gestopt.