Wat zijn de gevolgen van een tijdelijk contract?

Als een werkgever en werknemer een arbeidscontract afsluiten voor een bepaalde periode dan wordt dat ook een tijdelijk contract genoemd. In een tijdelijk contract is meestal een einddatum genoemd. Dat is niet verplicht. Het einde van het contract kan bijvoorbeeld ook gekoppeld zijn aan het einde van een project. Tijdelijke contracten kunnen een aantal keer worden verlengd. Na twee jaar of vanaf het vierde contract heeft de werknemer aanspraak op een vast contract.

Werknemers met een tijdelijk contract worden door de wet extra beschermd. Zo is in de wet vastgelegd dat in tijdelijke contracten van ten hoogste zes maanden geen proeftijd kan worden opgenomen en dat een tijdelijke werknemer een maand voor het einde van zijn contract moet horen of zijn contract wel of niet wordt verlengd. Ook mag een werkgever alleen in bijzondere gevallen in het contract een concurrentiebeding opnemen. Zo wordt het voor tijdelijke werknemers makkelijker om snel een nieuwe baan te vinden als hun tijdelijke contract niet wordt verlengd.

Tijdelijke werknemers die minstens twee jaar in dienst zijn geweest, hebben bij ontslag of bij het niet verlengen van hun tijdelijke contract recht op een transitievergoeding.