Wat valt onder het eigen risico?

Het eigen risico is het bedrag dat u zelf moet betalen voordat u een vergoeding krijgt. De overheid heeft het verplicht eigen risico voor 2014 vastgesteld op € 360,- voor iedereen vanaf 18 jaar. Een deel van de mensen neemt nog een nog hoger eigen risico omdat het daarmee premiekorting kan krijgen. Veel Nederlanders mijden zorg omdat ze denken dat het onder het eigen risico valt. Dit is niet altijd het geval. Hier een overzicht:

Huisarts en aanvullende verzekeringen
Zolang je geen zorg ontvangt verbruik je ook geen eigen risico. Maar het is voor veel mensen onduidelijk wanneer zorgkosten vallen onder het eigen risico. De huisarts valt bijvoorbeeld niet onder het eigen risico. Een bezoek wordt gewoon via de basisverzekering vergoed. Medicijnen die hij voorschrijft vallen weer wel onder het eigen risico.

Wat valt nog meer buiten het eigen risico?
– verloskundige zorg en kraamzorg
– hulpmiddelen in bruikleen,zoals krukken
– bevolkingsonderzoeken, zoals het borstkankeronderzoek
– zorg die valt onder de awbz (bijv. verzorgingstehuis)
– griepprik
– nacontroles voor donoren
– zorg voor mensen jonger dan 18 jaar
– alles dat buiten het basispakket valt. Denk bijvoorbeeld aan tandartskosten of een bril. Deze kosten betaalt u sowieso zelf, tenzij u er een speciale verzekering voor afsluit. Valt uw zorg onder een aanvullende verzekering,dan valt dit niet onder het eigen risico.