Wat mag je werkgever vragen als je ziek bent?

De werkgever heeft alleen het recht om van de arbodienst te vernemen of de werknmer arbeidsongeschikt is. Hij is niet gerechtigd tot meer informatie, zoals bijvoorbeeld de aard van van de arbeidsongeschiktheid of de precieze klachten. Deze informatie valt onder het medisch beroepsgeheim en mag alleen met toestemming van de werknemer bekend worden gemaakt aan de werkgever.