Wat kan ik doen aan het stuwmeer van vakantiedagen van mijn werknemer?

U kunt erop aandringen dat hij zijn dagen opneemt en wijzen op het risico dat de dagen anders vervallen. Ter bestrijding van het stuwmeer vervallen namelijk alle niet opgenomen wettelijke vakantiedagen 6 maanden na het jaar waarin ze zijn ontstaan. De bovenwettelijke na 5 jaar. Wettelijke vakantiedagen zijn de dagen waarop iedere werknemer recht heeft op grond van de wet: bij fulltime dienstverband 20 dagen per jaar. De bovenwettelijke zijn alle extra dagen boven de 20