Wat is de wet BIA?

De tijdelijke wet BIA (Beperkings inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria) regelt een inkomensbescherming voor een bepaalde groep werklozen. Het voordeel van deze regeling is dat je na afloop van de WW-periode geen bijstandsuitkering of de IOAW/IOAZ hoeft aan te vragen. Het inkomen van je partner en het vermogen worden bij de vaststelling van het recht op een BIA-uitkering buiten beschouwing gelaten.

Wie komt er voor in aanmerking?
Als je op 31 juli 1993 een WAO-uitkering had en deze na een herbeoordeling geheel of gedeeltelijk bent kwijtgeraakt zonder weer aan de slag te komen, kun je aanspraak maken op deze wet.
Wat is de hoogte en duur van de uitkering? De uitkering gaat in nadat je WW-rechten zijn verlopen en duurt tot aan je 65ste jaar, zolang je nog geen loon uit arbeid hebt. Je moet de BIA-uitkering aanvragen bij het UWV.

Welke voorwaarden zijn aan de uitkering verbonden?
Een aanvullende voorwaarde is dat je op 31 december 1986 35 jaar of ouder was én arbeidsongeschikt, of op 1 augustus 1993 45 jaar of ouder én arbeidsongeschikt.