Wat houdt de Participatiewet in?

Het kabinet wil 1 regeling voor alle mensen die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Deze regeling heet de Participatiewet. In de Participatiewet worden de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong samengevoegd.

Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen deelnemen (participeren) aan werk. Het gaat nu nog om een wetsvoorstel. De Tweede Kamer en de Eerste Kamer moeten het voorstel nog goedkeuren. Pas daarna kan de wet worden ingevoerd. De verwachting is dat de wet 1 januari 2015 ingaat.

De hoofdlijnen van het wetsvoorstel
Dit zijn de hoofdlijnen van het wetsvoorstel:

  • Vanaf 1 januari 2015 is de Wajong er alleen nog voor jonggehandicapten die nooit zullen kunnen werken.
  • Wie mogelijkheden heeft om te werken, kan bij de gemeente vragen om ondersteuning bij re-integratie en/of een uitkering.
  • De Wet sociale werkvoorziening (WSW) wordt afgesloten voor nieuwe werknemers. Wie niet zonder ondersteuning kan werken, kan bij de gemeente hulp vragen.

Wat betekent de Participatiewet voor mensen met Wajong?
Wanneer het huidige wetsvoorstel wordt goedgekeurd en de Participatiewet doorgaat, wordt iedereen die nu Wajong heeft opnieuw beoordeeld. Hoe deze beoordeling precies gaat en wie wanneer wordt beoordeeld, is nog niet bekend. Dit wordt de komende tijd uitgewerkt. Blijkt uit de beoordeling dat iemand nooit zal kunnen werken? Dan blijft deze persoon bij UWV voor een Wajong-uitkering.
Blijkt dat er wel mogelijkheden zijn om te werken? Dan wordt deze persoon overgedragen aan de gemeente en eindigt het recht op Wajong. UWV zet zich in om de overdracht zorgvuldig te organiseren en heeft daarover overleg met de gemeenten. Wie geen recht meer heeft op Wajong, kan bij de gemeente vragen om ondersteuning bij re-integratie en/of een uitkering.
De Participatiewet is nu nog een voorstel. Zodra de wet wordt aangenomen, kan UWV meer informatie geven over de veranderingen die deze wet met zich meebrengt.

Afspraken met werkgevers
De overheid heeft met werkgevers afspraken gemaakt om meer mensen met een beperking aan werk te helpen. Werkgevers hebben beloofd om de komende jaren voor meer banen te zorgen. In 2014 zijn dat 5000 banen. Deze banen zijn voor mensen met een beperking die zonder ondersteuning niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Ook de overheid gaat zorgen voor extra banen.