Wat ben je verplicht te vertellen aan je werkgever wanneer je ziek bent?

Er bestaan veel misverstanden over de regels die gelden bij ziekteverzuim. Een van de redenen daarvan is dat veel werkgevers én werknemers niet precies weten wat hun rechten en plichten zijn als een werknemer zich ziek meldt.

Verplicht antwoorden?
Zo voelen veel werknemers zich gedwongen om te antwoorden als hen wordt gevraagd wat de aard van de ziekte is. Dat is echter niet verplicht. Je hoeft als zieke werknemer alleen te melden dát je ziek bent, en niet wat je precies hebt.
Wel mag een werkgever vragen stellen om te kunnen bepalen hoe het verder moet met je werkzaamheden. Daarbij moet hij wel rekening houden met je privacy. Inhoudelijke vragen over je ziekte hoef je dus niet beantwoorden. Ook mag hij een arbodienst of bedrijfsarts inschakelen om te controleren of je daadwerkelijk ziek bent.

Toegestane vragen
Zo mag een werkgever wel vragen naar een telefoonnummer waarop je te bereiken bent tijdens je ziekte. Ook mag hij informeren of je onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt. Als dat het geval is, dan betaalt het UWV namelijk je loon in plaats van je werkgever.
Is er sprake van ziekteverzuim als gevolg van een verkeersongeval, dan mag hij informeren naar de mogelijkheden om de kosten van je ziekteverzuim en re-integratie te verhalen op de veroorzaker van het ongeval.

Werkgerelateerd
Indien je ziekte verband houdt met een bedrijfsongeval, dan mag je werkgever natuurlijk wat meer informatie vragen. Is je ziekteverzuim echter niet gerelateerd aan een bedrijfsongeval maar wel aan het bedrijf, dan hoef je dit echter niet aan te geven.

Let op!
Bovenstaande geldt uitdrukkelijk voor de verhouding tussen werkgever en werknemer. In het geval van een arbodienst of bedrijfsarts, dien je doorgaans openheid van zaken te geven over je ziekteverzuim en de oorzaken ervan.

(Bron: JuroFoon)