Wanneer wordt een verhaalsanctie door het UWV toegekend.

Naast de loonsanctie kent het UWV ook de zogenaamde verhaalssanctie. De verhaalssanctie komt in beeld als een arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer tijdens ziekte eindigt. Dit is mogelijk als de looptijd van de arbeidsovereenkomst afloopt tijdens ziekte of doordat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden door de kantonrechter. Als de werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst langer dan 6 weken arbeidsongeschikt is geweest, toetst het UWV of de werkgever voldoende aan re-integratie heeft gedaan. Als de werkgever onvoldoende aan re-integratie heeft gedaan, dan ‘verhaalt’ het UWV de ZW-uitkering op de werkgever over de periode dat de werkgever is tekortgeschoten in zijn re-integratieverplichtingen over een periode van maximaal één jaar.