Wanneer schakel je een arbeidsmediator in?

In de volgende conflictsituaties is het raadzaam een arbeidsmediator  in te schakelen:

1) Conflict met werknemer die zich hierop ziek heeft gemeld (situationele);
2) Conflict tussen 2 werknemers van uw bedrijf/onderneming;
3) Conflict tussen u en de werkgever of werknemer;
4) Ontslagdreiging, niet functioneren werknemer, ontslag op staande voet;
5) Voornemen einde arbeidsrelatie door verstoorde verhouding / verschillende inzichten;
6) Exit traject: beëindiging arbeidsrelatie via beëindiging- of vaststelling overeenkomst;
7) Advies, begeleiding conflict tijdens re- integratie  bij zieke werknemer.
8) Staat uw situatie er niet bij, neem dan contact met ons op.

Klik hier voor meer info over mediation op het werk.