Wanneer is opzeggen van de arbeidsovereenkomst niet mogelijk?

Het belangrijkste opzegverbod is dat bij ziekte. In de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid mag de werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen. Dit gaat om een opzegverbod en niet op een ontslagverbod. Andere manieren van ontslag blijven gewoon mogelijk. Tegen het einde van de twee jaar mag de werkgever wel alvast een ontslagvergunning aanvragen, zodat die verleend is op het moment dat de werknemer twee jaar arbeidsongeschikt is. Op dat moment kan dan meteen worden opgezegd.

De arbeidsjuridische dienst van het UWV vraagt voor het verlenen van een ontslagvergunning voor een arbeidsongeschikte werknemer advies aan het reguliere UWV, onder andere over de kansen op herstel binnen 26 weken en de mogelijkheden om bij de werkgever passende arbeid te verrichten.