Wanneer gaat een tijdelijk contract over in een vast contract

Er ontstaan nogal eens misverstanden over wanneer een tijdelijk contract een vast contract moet worden. Soms worden de verschillende termijnen door elkaar gehaald en onstaat een onduidelijke situatie. Hieronder lees je wanneer een arbeidscontract voor bepaalde tijd wel en niet in een vast contract verandert.

Wanneer verandert een tijdelijk contract in een vast contract?
• Als je drie opeenvolgende tijdelijke contracten met je werknemer hebt afgesloten. Het vierde contract is dan een vast dienstverband;
• Als de opeenvolgende tijdelijke arbeidscontracten (twee of meer contracten) samen langer duren dan drie jaar. Dit is inclusief eventuele tussenpozen van maximaal drie maanden. Deze periode van drie jaar kan bereikt zijn aan het begin van een nieuw arbeidscontract. Ook tijdens de looptijd van een bestaand arbeidscontract kan deze periode bereikt zijn. In dat geval verandert het arbeidscontract op dat moment in een vast dienstverband;

Tijdelijke verruiming regels voor jongeren tot 27 jaar
Als je jongeren tot 27 jaar in dienst hebt, geldt de volgende verruiming: Na een periode van 4 jaar in plaats van 3 jaar aan opvolgende tijdelijke arbeidscontracten en bij het vijfde in plaats van vierde arbeidscontract ontstaat een vast dienstverband.
Deze tijdelijke maatregel is op 9 juli 2010 in werking getreden en geldt in beginsel tot 1 januari 2012.

Wanneer niet?
• Als de periode tussen de drie opeenvolgende contracten langer zijn dan drie maanden. Voorbeeld: iemand werkt één jaar bij dezelfde baas op twee achtereenvolgende arbeidsovereenkomsten. Deze twee arbeidsovereenkomsten duren beide zes maanden. Je werknemer gaat er vier maanden tussenuit en keert dan weer terug op een contract voor nogmaals zes maanden. Als dit opnieuw wordt verlengd, is het geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geworden;
• Als het tijdelijke arbeidscontract al drie jaar of langer duurt en het nieuwe contract korter dan drie maanden duurt;

Kan ik in onderling overleg geen andere afspraken maken?
Je kan met je werknemer ook afspraken maken. Zo kun je bijvoorbeeld afspreken dat hij of zij in plaats van de verplichte drie contracten, al eerder in vaste dienst komt. Let wel op. Je kan namelijk nooit onderling afspreken dat de werknemer later dan de drie contracten of drie jaar in dienst komt. Dat kan wel in een cao worden vastgelegd. Zo kan er bijvoorbeeld in de cao staan dat een vast dienstverband pas ontstaat na zes in plaats van drie tijdelijke arbeidscontracten. Of na 42 in plaats van 36 maanden. Als er geen cao is, moeten jij en je werknemer hier sowieso afspraken over maken. Deze afspraken kan je het beste op papier zetten in de vorm van een contract.