Waar bestaat het re-integratieverslag uit?

In de 89e week dient het re-integratieverslag ingediend te worden. Samen met de werkgever stelt de werkgever het re-integratieverslag samen waarin alle inspanningen zijn opgenomen die zijn gepleegd. De werknemer heeft  het re-integratieverslag nodig  als onderbouwing van zijn WIA aanvraag. Dit moet de werknemer doen uiterlijk in de 91e week na de ziekmelding. De bedrijfsarts stuurt de medische gegevens t.b.v. het re-integratieverslag rechtstreeks toe aan het UWV. Aan de hand van dit verslag beoordeelt het UWV of werkgever en werknemer er alles aan hebben gedaan om te voorkomen dat de werknemer de WIA instroomt.

Het re-integratieverslag bevat naast de administratieve gegevens in ieder geval:

  • Het plan van aanpak, inclusief alle bijstellingen. Duidelijk moet zijn welke activiteiten er zijn ondernomen om werkhervatting te bevorderen en of er ander werk is aangeboden.
  • Een beoordeling van de werkgever en de bedrijfsarts hoe de relatie is tussen werkgever en werknemer. Duidelijk moet zijn of er al dan niet sprake is van een arbeidsconflict.
  • Een actueel oordeel van de bedrijfsarts over de beperkingen en de mogelijkheden van de werknemer met betrekking tot het werk.
  • Een actueel oordeel van de Arbodienst of bedrijfsarts over het feit of de werkgever beschikt over passend werk voor de werknemer.
  • Een oordeel van zowel de werkgever als de werknemer of zij tevreden zijn met alkaars inspanningen.