Voor welke uitkeringen kunt uw bedrijf eigenrisicodrager worden?

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor zowel de Ziektewet als WGA, waarbij dit voor het WGA-flex gedeelte pas vanaf 2016 mogelijk is. Mogelijkheden hierbij: beide privaat, voor de ene privaat en de ander niet, of beide publiek geregeld.

In dat geval zijn geen gedifferentieerde premies meer verschuldigd aan UWV, maar wordt het risico voor de WGA ondergebracht bij een verzekeraar. De verzekeraar verstrekt de verplichte garantieverklaring. Voor de Ziektewet is dit vanaf 2013 niet verplicht en daarom zal het risico veelal door de werkgever zelf worden gedragen. Voor de WGA-periode blijft de garantieverklaring onveranderd een verplichting. Als u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet dan bent u dat overigens niet voor personen die een Ziektewetuitkering krijgen voor ziekte als gevolg van zwangerschap, bevalling, orgaandonatie of vanuit een no risk-situatie. Uitkeringen aan deze zogenaamde vangnetgevallen zullen niet voor uw rekening komen.