Werkplekonderzoek voor thuiswerkers?

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt binnenkort een wijziging van de Arbowet naar de Tweede Kamer. De minister wil de regels voor thuiswerken minder strikt maken, zodat de arbowetgeving thuiswerken niet in de weg staat. Op dit moment is de Arbowet nog te weinig afgestemd op het plaats- en tijdonafhankelijk werken.

Het aantal werknemers dat thuis werkt, is de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen. Vooral grote organisaties geven werknemers de mogelijkheid om één of meerdere dagen per week vanuit huis te werken. Ook de manier waarop werknemers thuiswerken is veranderd door de komst van communicatiemiddelen, zoals laptops en de iPad. Hierdoor hoeven werknemers niet meer per se achter een bureau te zitten om te werken, maar kunnen zij bijvoorbeeld ook onderweg hun laptop openklappen.

Een aanpassing van de Arbowet
De huidige Arbowet sluit nog te weinig aan op deze ontwikkelingen. Daarom wil de minister deze wet aanpassen. Een woordvoerder van Kamp geeft aan dat er niet zo veel gaat veranderen. Wel moeten de strikte arboregels met betrekking tot thuiswerken worden opgeheven. Hoe deze veranderingen er precies uit komen te zien, is nog niet bekend.

Zorgplicht bij thuiswerken
Zijn er in uw organisatie werknemers die thuiswerken, dan is het onder huidige wetgeving belangrijk dat uw werkgever voldoet aan de zorgplicht. Dit betekent dat de werknemers – bij voorkeur schriftelijk – op de hoogte moeten zijn gesteld van de arboregels bij thuiswerken. Daarnaast moet de werkgever zorgen voor een goede werkplek. Een goede werkplek bestaat volgens de Arbowet uit een goede stoel, tafel en verlichting. Als een werknemer hier zelf niet over beschikt, moet uw werkgever hiervoor zorgen. Voor werknemers die werken met beeldschermen en computers, gelden dezelfde vereisten als voor de inrichting op kantoor.