Verschillen tussen man en vrouw op arbeidsmarkt.

Werkende vrouwen vinden zichzelf vooral sterk in het nemen van verantwoordelijkheid, plannen en organiseren, nauwkeurigheid en klantgerichtheid. De werkende man vindt zichzelf daarentegen goed in het ontwikkelen van visie, innovatief zijn, leiderschap en delegeren. Dit blijkt uit resultaten van het Nationaal Onderzoek Arbeidsmarkt onder circa 20.000 respondenten. Er zijn ook grote verschillen te zien tussen mannen en vrouwen bij de keuzeaspecten van een nieuwe baan.

Keuzeaspecten nieuwe baan
Mannen hechten vooral waarde aan de bekendheid van het bedrijf. Daarnaast hechten zij meer waarde aan een auto van de zaak, opties/ aandelen en winstdelingsregeling dan vrouwen.
Vrouwen vinden de mogelijkheid om parttime te werken belangrijk en hechten meer waarde aan de bijdrage van kinderopvang dan mannen. Ook hechten vrouwen meer waarde aan het (deels) doorbetalen van ouderschapsverlof.

Vertrouwen
Uit het onderzoek blijkt ook dat mannen meer vertrouwen hebben in het vinden van een baan dan vrouwen. Daarnaast blijkt dat mannen gebruik maken van hun zakelijke relaties/netwerk en vrouwen van een uitzend-/detacheringbureau.