Verplicht werken na ziekmelding?

‘Ik heb een arbeidsconflict met mijn baas. Ik word hier lichamelijk en geestelijk ziek van. Ik heb me ziek gemeld maar mijn baas accepteert mijn melding niet en wil dat ik kom werken. Ben ik dat verplicht?’

Antwoord:
Bij deze vraag speelt het standpunt van de bedrijfsarts een doorslaggevende rol en niet die van je baas of eigen huisarts. Het is de bedrijfsarts die bepaalt of jij te ziek bent om je eigen of ander passend werk te verrichten. De omstandigheid dat er ook een arbeidsconflict speelt, is in dit opzicht alleen relevant als mogelijke verklaring voor de klachten. Het mag nooit een doorslaggevende rol spelen bij de vraag of je weer moet gaan werken of niet.

Een werkgever doet er dan ook goed aan om altijd contact te leggen en te houden met de bedrijfsarts als hij geconfronteerd wordt met een wegens ziekte arbeidsongeschikte werknemer. Dit geldt temeer als er sprake is van een voorafgaand arbeidsconflict.

Arbeidsconflict en ziekte 
Arbeidsconflict en ziekte lopen soms door elkaar. Het is mogelijk dat de werknemer ziek is geworden als gevolg van het arbeidsconflict of dat de ziekte los staat van het arbeidsconflict. Een bestaand arbeidsconflict is al vervelend genoeg voor beide partijen maar door een (al dan niet terechte) ziekmelding, wordt de arbeidsverhouding nog meer op scherp gezet. Het vertrouwen bij beide partijen zal doorgaans tot het laagste niveau zijn gezakt, waardoor het nog moeilijker wordt om met elkaar te blijven werken. Vaak leidt zo’n situatie dan ook tot al dan niet gedwongen ontslag.

Te ziek om te werken?
Zoals gezegd, het is de bedrijfsarts die bepaalt of een werknemer geestelijk en lichamelijk in staat is om zijn eigen werk of passende arbeid te verrichten. Als een werkgever – ondanks het advies van de bedrijfsarts aangaande de zieke werknemer – maatregelen neemt (bijvoorbeeld loonstaking) dan wordt in een juridische procedure het oordeel van de bedrijfsarts daarbij betrokken. Een rechter zal dan doorgaans de werkgever die het recht in eigen handen heeft genomen een tik op de vingers geven.

Mocht de procedure gepaard gaan met een ontbindingsprocedure, dan zal de verwijtbaarheid van het handelen van de werkgever vaak in een hogere ontslagvergoeding voor de werknemer tot uitdrukking komen.