Verplicht een smartphone tot werken buiten kantoortijd?

Vrijwel alle hoogopgeleide werknemers (99 procent) in Nederland die een smartphone van de zaak hebben, gebruiken die óók ‘s avonds en in het weekend voor hun werk.

Maar liefst 85 procent voelt zich hier ook toe verplicht. Dat blijkt uit onderzoek van Intermediair onder 345 hoogopgeleiden. Van de bezitters van een zakelijke smartphone leest 44 procent buiten kantoortijd (‘s avonds en in het weekend) gemiddeld zelfs meer dan 20 zakelijke e-mailberichten per week. 20 procent van de respondenten verstuurt meer dan 20 zakelijke berichten buiten kantoortijd.

Vakantie
Ook op vakantie gaat het zakelijk gebruik van de bedrijfssmartphone voor de meeste hoogopgeleiden gewoon door, zo blijkt. Slechts 21 procent doet dat nooit. De overgrote meerderheid van de hoogopgeleide ondervraagden blijkt zich dan ook in min of meerdere mate verplicht te voelen het apparaat buiten kantoortijd te gebruiken wanneer ze een smartphone van de baas krijgen (85 procent).

Burn-out
Uit andere onderzoeken blijkt dat werknemers met een zakelijke smartphone ‘s avonds minder makkelijk loskomen van hun werk en daardoor een grotere kans hebben op een burn-out.“Dat we elkaar makkelijker bereiken is een goede ontwikkeling, maar moet er natuurlijk niet toe leiden dat mensen een burn-out krijgen” vindt Alex Beishuizen, hoofdredacteur van Intermediair. “Het is van belang dat mensen hierin maat weten te houden”.

Efficiency
Uit het Intermediair-onderzoek blijkt dat de overgrote meerderheid van de ondervraagde hoogopgeleiden meent dat de smartphone hun werk enigszins (40 procent) tot (heel) veel (54 procent) efficiënter heeft gemaakt. Ook uit andere onderzoeken blijkt dat werknemers gemiddeld zo’n 6 werkuren extra per week maken als ze een smartphone voor hun werk gebruiken. Daardoor krijgen mensen wel het gevoel dat hun werk beter en efficiënter gaat.