Verlof voor zorg zieke vriend of kennis.

Als je een baan hebt en tegelijk voor een zieke vriend of bekende zorgt, dan heb je binnenkort recht op zorgverlof. Nu geldt dit alleen voor de zorg voor een zieke partner, (pleeg)kind of ouder.

Steeds meer werknemers hebben zorgtaken, omdat het aantal alleenstaanden gestaag groeit en er niet altijd een familielid zonder baan is die de zorg op zich kan nemen. Het recht dat een werknemer heeft om zorgverlof op te nemen wordt daarom uitgebreid.

Kortdurend zorgverlof
Een werknemer heeft nu de mogelijkheid om verlof te nemen om noodzakelijke zorg aan (pleeg)kinderen, partner of ouders te kunnen geven. Dit verlof wordt kortdurend verlof genoemd. Binnenkort wordt deze vorm van verlof uitgebreid naar zorg voor gezin, familie, vrienden en bekenden.

Loon kortdurend zorgverlof
Als je kortdurend zorgverlof opneemt, dan heb je tijdens het verlof wettelijk recht op 70% van je loon. Het loon mag daarbij niet onder het minimumloon komen.

Langdurend zorgverlof
Naast het recht op kortdurend zorgverlof, heb je als werknemer ook recht op langdurend zorgverlof. Dit verlof geldt nu nog voor de zorg voor je partner, eigen (pleeg)kind of ouder in geval van een levensbedreigende ziekte. Ook deze vorm van zorgverlof wordt uitgebreid naar zorg voor bekenden en vrienden. Het hoeft ook niet langer een levensbedreigende ziekte te betreffen om er aanspraak op te kunnen maken.

Vaderverlof uitbreiding
Ook het vaderverlof wordt uitgebreid. Op dit moment heeft een werkende vader recht op twee dagen kraamverlof. Daar komen drie dagen onbetaald verlof bij. Een werkgever kan dit extra verlof niet weigeren. Voortaan kan een vader dus een week verlof opnemen na de geboorte van zijn kind.