Verhoging wettelijke minimumlonen vanaf 2014.

Het wettelijk minimumloon gaat op 1 januari 2014 weer omhoog. Uw onderneming moet uw werknemers vanaf 23 jaar ten minste € 1.485,65 per maand betalen bij een fulltime dienstverband. Zorg ervoor dat uw onderneming de nieuwe minimumlonen op tijd toepast, zo voorkomt u dat uw onderneming een boete krijgt wegens onderbetaling.

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) schrijft een wettelijk minimumloon voor. Dit minimumloon is gekoppeld aan de gemiddelde ontwikkeling van de contractlonen en wordt jaarlijks op 1 januari en 1 juli aangepast. Onlangs heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wettelijk minimumloon per 1 januari 2014 gepubliceerd. Dit minimumloon geldt tot en met 30 juni 2014 en bedraagt € 1.485,65 per maand.

Boete bij onderbetaling kan oplopen tot € 10.000
Als uw onderneming werknemers minder betaalt dan het minimumloon, kunt u een boete van Inspectie SZW krijgen wegens onderbetaling. Deze kan oplopen tot € 10.000 per onderbetaalde werknemer bij betaling onder het minimumloon en nog eens € 2.000 voor elke werknemer die onvoldoende vakantiebijslag krijgt.

Wettelijk minimumloon per maand, week en dag
Hieronder vindt u het wettelijke minimumloon per maand, week en dag met de bijbehorende minimumjeugdlonen. Een wettelijk minimumloon per uur kent de wet niet. Het minimumuurloon hangt namelijk af van het aantal uren dat in de branche of onderneming als volledige werkweek geldt. Het uurloon dat u minstens moet uitbetalen, bepaalt u door het weekloon uit de onderstaande tabel te delen door het aantal uren per week dat in uw onderneming als volledig dienstverband geldt.

minimumloon 1 jan 2014