Vaste baan utopie

Vorig jaar kregen nog geen 2000 mensen een contract voor onbepaalde tijd in het bedrijfsleven. In 2010 was dat nog 83.000. Dat is een daling van 97 procent.

De kans om bij een openstaande vacature een vast contract te krijgen, is daarmee nihil, schrijft het UWV in een rapportage. Het aantal tijdelijke contracten met aanstellingen voor meer dan een jaar groeide wel sterk. Het UWV noemt de daling van het aantal vaste banen ‘spectaculair’.

Vooral voor hoger opgeleiden is de kans op een vaste baan historisch laag. Ook moeten werknemers vaker genoegen nemen met een baan onder hun opleidingsniveau. Vaste contracten worden vooral geboden bij moeilijk vervulbare functies, met name in de transport en sociaal-maatschappelijke sector.

Vervanging
Inmiddels heeft 13 procent van alle werknemers een tijdelijk contract, meldde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) twee weken geleden. Vaak gaat het om functies die de baas helemaal niet als tijdelijk beschouwt. Loopt het contract van een werknemer af, dan wordt hij of zij namelijk direct weer vervangen door een nieuwe arbeidskracht.

Zo werd in 1994 nog maar de helft van de tijdelijke contractanten vervangen door een nieuweling, in 2008 is dit aantal opgelopen tot acht van de tien. Het UWV kan niet voorspellen of de trend met tijdelijke contracten doorzet in 2012.

(Bron: Telegraaf)