VAR verklaring nodig voor freelance opdrachten naast je vaste baan?

Op een vrije dag in de week een webwinkel beginnen of een paar dagen per week freelancen naast uw werk? Een bedrijf starten kan natuurlijk ook naast een betaalde baan. Steeds meer starters kiezen hiervoor. Misschien wilt u niet helemaal afhankelijk zijn van de inkomsten uit uw eigen bedrijf. Veel opdrachtgevers vragen om een VAR verklaring.

Een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is een document dat wordt afgegeven door de Belastingdienst, waarin vermeld wordt wat uw status als zelfstandige is. Een ZZP’er, freelancer of zelfstandig ondernemer is voor de Belastingdienst overigens hetzelfde. Voor alle duidelijkheid: een VAR is niet verplicht. De Belastingdienst kijkt naar verschillende zaken om te beoordelen welke VAR u krijgt. Bijvoorbeeld hoeveel klanten u heeft en of u zelf beslissingen neemt of aanwijzingen opvolgt. Afhankelijk van uw situatie krijgt u één van deze 4 VAR-verklaringen.

Een VAR is nodig als de opdrachtgever het nodig vindt. Zo simpel is het. Uw opdrachtgevers weten graag zeker dat zij een zelfstandige inhuren en niet later alsnog loonheffing moeten betalen. Met een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) geeft u ze die financiële zekerheid. Met een VAR geeft de Belastingdienst namelijk aan hoe ze uw inkomsten beoordeelt: als winst uit onderneming, als inkomsten uit dienstverband of als resultaat uit overige werkzaamheden.

Freelancers die werkzaamheden doen naast hun vast dienstverband beschikken meestal over een VAR-ROW verklaring, Resultaat uit Overige Werkzaamheden. Er zijn geen rechten te ontlenen aan deze kwalificatie. Uw opdrachtgever moet in beide gevallen zelf beoordelen of er wel of niet sprake is van een dienstbetrekking op basis waarvan hij loonheffingen moet inhouden en afdragen. Bij een VAR-ROW bestaat de mogelijkheid dat u niet in aanmerking komt voor zelfstandigenaftrek en andere ondernemersregelingen. U zult voor de ondernemersaftrek bijvoorbeeld 1225 uren moeten werken per jaar. Wel kunt u kosten van de winst aftrekken.