Vanaf 2014 werkgever verantwoordelijk voor de vangnetters.

Vanaf 1 januari 2014 gaat iedere werkgever een aparte premie betalen voor de ZW-Flex en de WGA-Flex. Beide premies zijn gebaseerd op de uitkeringslasten van ex-werknemers. Dat zijn de zogenaamde vangnetters.

Vangnetters
Vangnetters zijn werknemers zonder werkgever zoals:

  • Werknemers zonder ‘gewoon’ arbeidscontract, zoals thuiswerkers of stagairs die een beloning krijgen;
  • Werknemers met een (tijdelijk) arbeidscontract van wie het contract eindigt tijdens hun ziekte;
  • EX-werknemers die bij werkgever verzekerd waren en na einde van hun arbeidscontract binnen 28 kalenderdagen ziek werden tenzij ze al recht op WW hebben of reeds een nieuwe werkgever hebben;
  • Uitzendkrachten die een arbeidscontract hebben met uitzendbeding.