Vaker burenruzies in de zomer

Met het oplopen van de temperaturen, lopen ook de gemoederen tussen buren vaker hoog op. Dat ervaren de werknemers van juridisch dienstverlener DAS. “Het gaat dan om een kwart meer zaken”, zegt een woordvoerder van DAS.

Dat buren elkaar ’s zomers vaker in de haren vliegen, komt simpelweg omdat ze vaker buiten zijn. Rokende barbecues, overfanatiek snoeien of luidruchtige tuinfeestjes; allemaal potentiële aanmaakblokjes voor een oplaaiend conflict tussen buren. En die ruzies lopen veel hoger op dan vaak nodig is, zelfs tot aan de rechter.

Zo’n dure en tijdrovende gang naar de rechter is volgens jurist en mediator Christa Verploeg lang niet altijd nodig. “Het is vaak het conflict achter het conflict. Vaak gaat het niet over de boom maar het feit dat de buren zich nooit voorgesteld hebben toen ze er kwamen wonen of dat er een dakkapel gebouwd is zonder daarover de buren vooraf te informeren”, stelt Verploeg.

Buren die van elkaar weten wat er speelt, komen minder snel in zo’n uit de klauwen gelopen conflict terecht, denken ze bij DAS. Zo bleek in een uit de klauwen gelopen burenruzie dat de ene buurman zo overgevoelig reageerde, omdat zijn vrouw kortgeleden zelfmoord had gepleegd. Het begon met zijn bamboebos dat zich niet aan de erfscheiding hield. Het geluid wat de buurvrouw, zanglerares, produceerde werkte hem weer extra op de zenuwen.

In zo’n geval verdient bemiddeling de voorkeur boven een procedure bij de rechtbank. Volgens Verploeg kan mediation veel verdere ellende voorkomen. “Dat werkt vaak beter dan een rechter die enkel uitspraak doet over de feiten. Daar blijven vaak de emotionele aspecten onvoldoende belicht.”