ziektewet

14/11/2014 Je voelt je ziek, maar van de bedrijfsarts moet je werken.
15/08/2014 Welke informatie mag je werkgever vragen bij je ziektemelding?
13/08/2014 Als ik ziek ben en vakantie heb, wat gebeurt er met mijn vakantiedagen?
08/07/2014 De gevolgen van ziekte bij een nul uren contract.
05/03/2014 Ik heb een nuluren- contract. Krijg ik loondoorbetaling bij ziekte?
10/02/2014 Mijn werkgever gelooft niet dat ik ziek ben?
01/02/2014 Wat is een 0-uren contract?
27/01/2014 Rechter let ook op opzegverbod tijdens ziekte.
24/01/2014 Waar bestaat het re-integratieverslag uit?
23/01/2014 Wanneer moet er een casemanager aangesteld worden tijdens de Wet verbetering Poortwachter?
22/01/2014 Wat zijn de nadelen van eigen risicodragerschap ZW.
20/01/2014 De consequenties van oproepkrachten met regelmaat oproepen.
19/01/2014 Wet eigenrisicodrager Ziektewet (2003)
18/01/2014 Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte –VLZ (2004).
17/01/2014 Wet Terugdringing Ziekteverzuim – Wet TZ.
16/01/2014 WULBZ, wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.
13/01/2014 Premiedifferentiatie in de ziektewet (1992) uit de Wet TAV
13/01/2014 Artikel 5:629 lid 5 BW Vermindering loondoorbetaling als gevolg van aftrek uitkering.
09/01/2014 Wat is de wet BIA?
06/01/2014 De consequenties van de Wet BeZaVa
02/01/2014 Controleer uw beschikking!
18/12/2013 De belangrijkste veranderingen in het arbeidsrecht in 2014.
12/12/2013 Persbericht OVAL over tevredenheid van arbodiensten en casemanagers.
12/12/2013 De waarde van een deskundigenoordeel.
09/12/2013 Wat is het verschil tussen een loonopschorting en een loonstop?
05/12/2013 Welke werknemersverzekeringen zijn er?
05/12/2013 Voorkom schadeclaim na ongeval of ziekte.
25/11/2013 Vanaf 2014 werkgever verantwoordelijk voor de vangnetters.
24/11/2013 Vanaf 2014 betaalt u een gedifferentieerde premie voor ZW-Flex.
22/11/2013 Gedifferentieerde premie WGA wordt gedifferentieerde premie Whk per 1 januari 2014.
22/11/2013 Wat gaat er veranderingen met de premie WW in 2014?
20/11/2013 Loonregres bij letselschade.
18/11/2013 De voordelen om een werknemer met WIA-uitkering in dienst te nemen?
21/10/2013 Wanneer wordt een tweede spoor opgestart in overleg met de werknemer?

Copyright © 2001-2016 Fit for Work
mediation & conflicthantering, stoelmassage