ziekteverzuim

01/12/2015 Ontslagvergoeding is transitievergoeding geworden.
12/06/2015 Schema Ontslagroutes vanaf 1 juli 2015.
11/06/2015 Ziek uit dienst of niet?
01/12/2014 Vaker conflict met leidinggevende na jaarlijks beoordelingsgesprek.
25/11/2014 Ook transitievergoeding voor zieke werknemer.
14/11/2014 Je voelt je ziek, maar van de bedrijfsarts moet je werken.
18/08/2014 Wanneer is opzeggen van de arbeidsovereenkomst niet mogelijk?
15/08/2014 Welke informatie mag je werkgever vragen bij je ziektemelding?
13/08/2014 Als ik ziek ben en vakantie heb, wat gebeurt er met mijn vakantiedagen?
07/08/2014 Ontslag na weigeren passende arbeid.
05/08/2014 Is een werkgever aansprakelijk voor een ongeval van een uitzendkracht?
04/08/2014 Wat mag je werkgever vragen als je ziek bent?
09/07/2014 Steeds meer piekeraars op de werkvloer.
08/07/2014 De gevolgen van ziekte bij een nul uren contract.
07/07/2014 Hoe gezond is airconditioning?
03/07/2014 Gehele loonstop bij weigeren passende arbeid.
25/06/2014 Wet werk en zekerheid definitief goedgekeurd.
13/06/2014 Wat is het arbeidsongeschiktheidspercentage?
28/05/2014 Hoe pakt u het ziekteverzuim aan in uw bedrijf?
22/05/2014 De voordelen van een externe casemanager verzuim.
13/05/2014 Campagne ‘Gezond werk is werk zonder stress’
24/02/2014 Kan ik ontslagen worden als ik ziek ben?
05/02/2014 Mag ik met vakantie als ik ziek ben?
04/02/2014 Mag de bedrijfsarts afwijken van het advies van mijn eigen huisarts?
30/01/2014 Hoe ga je om met de persoonsgegevens van uw werknemers?
23/01/2014 Wanneer moet er een casemanager aangesteld worden tijdens de Wet verbetering Poortwachter?
17/01/2014 Wet Terugdringing Ziekteverzuim – Wet TZ.
13/01/2014 Ziekteverzuim korter dan 8 dagen
13/01/2014 Premiedifferentiatie in de ziektewet (1992) uit de Wet TAV
10/01/2014 Artikel 7:629 lid 3 BW Geen recht op loondoorbetaling bij ziekte.
10/01/2014 Artikel 7:629 Lid 1 BW Loondoorbetalingplicht bij ziekte voor werkgevers.
09/01/2014 Wat is de wet BIA?
08/01/2014 Hoe voer je een kort frequent verzuimgesprek?
06/01/2014 De consequenties van de Wet BeZaVa
18/12/2013 De belangrijkste veranderingen in het arbeidsrecht in 2014.
12/12/2013 Persbericht OVAL over tevredenheid van arbodiensten en casemanagers.
09/12/2013 Wat is het verschil tussen een loonopschorting en een loonstop?
05/12/2013 Voorkom schadeclaim na ongeval of ziekte.
03/12/2013 De beëindigingregeling: waar moet u op letten?
03/12/2013 De geschiedenis van de Arbeidsongeschiktheid
02/12/2013 Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
02/12/2013 Onderzoek naar de positie van de bedrijfsarts.
26/11/2013 Wat zegt de STECR werkwijzer over arbeidsconflict en ziekmelding.
23/11/2013 Schadevergoeding bij vergeten loonsanctie.
22/11/2013 Ontslag wegens regelmatig ziekteverzuim.
20/11/2013 Loonregres bij letselschade.
18/11/2013 WIA: wat is dat?
16/11/2013 Wanneer wordt een verhaalsanctie door het UWV toegekend.
16/11/2013 Meer loon bij ziekte door cao-afspraken.
11/11/2013 Delta Lloyd mag premies niet verhogen.
09/11/2013 Initiatiefnota Activering uit Arbeidsongeschiktheid
08/11/2013 Hof geeft zelfstandige thuiszorghulpen gelijk.
07/11/2013 Voor welke uitkeringen kunt uw bedrijf eigenrisicodrager worden?
04/11/2013 FNV: Verzuimbegeleiding is verworden tot een corrupt systeem
03/11/2013 Wat is de oorzaak van de forse WIA-instroom?
01/11/2013 Overspannenheid nog steeds groot probleem
30/10/2013 Sancties bij saboteren van re-integratie.
27/10/2013 Subsidie scholing oudere werklozen.
24/10/2013 Minder mensen ziek door het werk
24/10/2013 Wie is er verantwoordelijk voor tijdelijke krachten die ziek uit dienst gaan vanaf 2014?
22/10/2013 Hoe ga je met frequente verzuimers om in een bedrijf?
21/10/2013 Wanneer wordt een tweede spoor opgestart in overleg met de werknemer?
21/10/2013 Bouwt een werknemer vakantiedagen op tijdens vakantie, vorstverlet, schorsing of op een non-actief stelling?
20/10/2013 Wat houdt een arbeidsdeskundig onderzoek in?
18/10/2013 Betere schadelastbeheersing WIA kan BV Nederland twee miljard opleveren.
17/10/2013 Loonbetaling geheel of gedeeltelijk stopzetten bij niet-meewerkende zieke werknemer?
15/10/2013 Het verschil tussen een arbo-arts en een bedrijfsarts.
13/10/2013 Kosten grote werkgever 2014 in publieke stelsel bij geen instroom van zieke werknemers.
12/10/2013 Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014
11/10/2013 Participatiewet bevordert re-integratie
06/10/2013 Arbeidsgehandicapten en personen met structurele beperkingen.
04/10/2013 Rechten en plichten van werknemers met een nul uren contract.
04/10/2013 Werkgever merkt gevolgen modernisering Ziektewet
31/07/2013 Wat ben je verplicht te vertellen aan je werkgever wanneer je ziek bent?
24/07/2013 Planten op kantoor bevordert een gezond werkklimaat.
23/07/2013 Loondoorbetalingsverplichting van de werkgever.
11/07/2013 Tablets: de nieuwe oorzaak van RSI?
25/06/2013 Waarom bedrijfsmassage inzetten op het werk?
03/05/2013 Massage op het werk
17/07/2012 Deze 5 manieren van werken maken je ziek
27/06/2012 Werkgerelateerde RSI-preventie
18/06/2012 Schadevergoeding voor burn-out: 370 duizend euro
07/06/2012 Medicijnen helpen niet tegen verkoudheid
05/06/2012 E-mail vrije dagen; goed voor je hart
21/05/2012 Payrollers bij ziekte soms niet doorbetaald
11/05/2012 Ouderschapsverlof; hoe werkt dat?
03/05/2012 Ben ik verplicht een ontslagvergoeding te betalen?
11/04/2012 Niet meewerken aan mediation: belemmering genezing, of niet?
28/03/2012 Méér mogelijkheden om verzuim terug te dringen
19/03/2012 Ziekteverzuim 2012 betekent verlies 12,6 miljard euro
15/03/2012 Met mediation maak je de taart groter!
14/03/2012 Steeds meer zieke werknemers werken door
12/03/2012 Werkgever weigert doorbetaling salaris
02/03/2012 In conflict op de werkvloer
09/02/2012 Wat zijn uw rechten en plichten als werknemer bij langdurige ziekte?
28/12/2011 Meer zorgverzekeraars hanteren medische selectie
20/12/2011 Strengere regels voor de Ziektewet.
18/11/2011 Verzuim psychische en lichamelijke klachten onderzocht.

Copyright © 2001-2016 Fit for Work
mediation & conflicthantering, stoelmassage