Arbeidsongeschiktheid

01/12/2015 Ontslagvergoeding is transitievergoeding geworden.
15/06/2015 Wanneer vraagt u een deskundigenoordeel (DO) aan?
25/11/2014 Ook transitievergoeding voor zieke werknemer.
14/11/2014 Je voelt je ziek, maar van de bedrijfsarts moet je werken.
18/08/2014 Wanneer is opzeggen van de arbeidsovereenkomst niet mogelijk?
07/08/2014 Ontslag na weigeren passende arbeid.
05/08/2014 Is een werkgever aansprakelijk voor een ongeval van een uitzendkracht?
04/08/2014 Wat mag je werkgever vragen als je ziek bent?
09/07/2014 Steeds meer piekeraars op de werkvloer.
08/07/2014 De gevolgen van ziekte bij een nul uren contract.
03/07/2014 Gehele loonstop bij weigeren passende arbeid.
13/06/2014 Wat is het arbeidsongeschiktheidspercentage?
05/03/2014 Ik heb een nuluren- contract. Krijg ik loondoorbetaling bij ziekte?
04/02/2014 Mag de bedrijfsarts afwijken van het advies van mijn eigen huisarts?
30/01/2014 Hoe ga je om met de persoonsgegevens van uw werknemers?
27/01/2014 Rechter let ook op opzegverbod tijdens ziekte.
24/01/2014 Waar bestaat het re-integratieverslag uit?
23/01/2014 Wanneer moet er een casemanager aangesteld worden tijdens de Wet verbetering Poortwachter?
19/01/2014 Wet eigenrisicodrager Ziektewet (2003)
18/01/2014 Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte –VLZ (2004).
17/01/2014 Wet Terugdringing Ziekteverzuim – Wet TZ.
16/01/2014 WULBZ, wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.
13/01/2014 Premiedifferentiatie in de ziektewet (1992) uit de Wet TAV
13/01/2014 Artikel 5:629 lid 5 BW Vermindering loondoorbetaling als gevolg van aftrek uitkering.
10/01/2014 Artikel 7:629 lid 3 BW Geen recht op loondoorbetaling bij ziekte.
10/01/2014 Artikel 7:629 Lid 1 BW Loondoorbetalingplicht bij ziekte voor werkgevers.
09/01/2014 Wat is de wet BIA?
08/01/2014 Hoe voer je een kort frequent verzuimgesprek?
06/01/2014 De consequenties van de Wet BeZaVa
02/01/2014 Controleer uw beschikking!
05/12/2013 Welke werknemersverzekeringen zijn er?
05/12/2013 De verschillen tussen de IOW en de IOAW.
05/12/2013 Voorkom schadeclaim na ongeval of ziekte.
03/12/2013 De geschiedenis van de Arbeidsongeschiktheid
02/12/2013 Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
02/12/2013 Onderzoek naar de positie van de bedrijfsarts.
25/11/2013 Vanaf 2014 werkgever verantwoordelijk voor de vangnetters.
24/11/2013 Vanaf 2014 betaalt u een gedifferentieerde premie voor ZW-Flex.
23/11/2013 Schadevergoeding bij vergeten loonsanctie.
20/11/2013 Loonregres bij letselschade.
19/11/2013 Werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt.
18/11/2013 WIA: wat is dat?
11/11/2013 Delta Lloyd mag premies niet verhogen.
09/11/2013 Initiatiefnota Activering uit Arbeidsongeschiktheid

Copyright © 2001-2016 Fit for Work
mediation & conflicthantering, stoelmassage