Subsidie scholing oudere werklozen.

De overheid heeft enkele subsidies bekendgemaakt waarmee het voor werkgevers en uitzendbureaus/intermediairs aantrekkelijk wordt om oudere werklozen in dienst te nemen c.q. te plaatsen.

De regeling biedt subsidie voor plaatsing en scholing van werkloze 55-plussers. Subsidie voor scholing kan worden aangevraagd door de werkzoekenden zelf of door werkgevers. Intermediairs komen in aanmerking voor subsidie voor het succesvol plaatsen van een werkloze 55-plusser.

Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor scholing, indien ze de werkzoekende aansluitend in dienst nemen voor een periode van minimaal 3 maanden en voor minimaal de helft van het aantal uur waarop de uitkering van de werkloze vastgesteld is. De aanvragen kunnen worden ingediend bij het UWV middels door het UWV geplaatste aanvraagformulier op hun site. Het subsidiebedrag bedraagt 100% van de daadwerkelijke scholingskosten tot een maximum van €750 per werkzoekende.

Plaatsingsbonus
Voor de uitzendbranche deelt UWV een plaatsingsbonus uit als het uitzendbureau of de private intermediair een werkloze 55-plusser weet te plaatsen bij een bedrijf. De hoogte van de bonus loopt op naarmate de oudere werkloze langer geplaatst wordt door het uitzendbureau of de intermediair. De plaatsingbonussen zijn als volgt onderverdeeld:

– De bonus is € 300 bij een plaatsing van minimaal 3 maanden.
– Daar komt € 700 bovenop bij een plaatsing van minimaal 6 maanden.
– Bij een plaatsing van minimaal een jaar loopt de bonus zelfs op tot totaal € 1500.

Voorwaarde is dat de 55-plusser voor minimaal de helft van het aantal uren waarvoor hij een uitkering ontvangt, aan de slag gaat. Daarbij geldt een minimum van gemiddeld 12 uur per week.