Subsidie bij begeleiden deelnemer leerwerkplek.

Per 1 januari 2014 is de subsidieregeling praktijkleren ingetreden. Met deze subsidie wil de overheid werkgevers stimuleren om leerwerkplekken aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die de werkgever maakt voor het begeleiden van de leerling. Wordt de leerling ziek, dan krijgt u ook minder subsidie.

Uw organisatie krijgt subsidie voor onder meer mbo’ers die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen of hbo’ers in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), die een combinatie van leren en werken doen. De werkcomponent moet deel uitmaken van de opleiding. Dat geldt zowel voor duaal als deeltijd-hbo. Wel moet uw organisatie een erkend leerbedrijf zijn.

Minder subsidie praktijkleren bij ziekteverzuim
Voor het verlenen van subsidie kijkt de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) naar ‘het aantal weken dat tijdens de praktijkleerplaats daadwerkelijk onderricht in de praktijk van het beroep plaatsvindt’. Als de werkgever in een week slechts één dag praktijkbegeleiding heeft gegeven, telt deze week dus wel als volledige week voor de subsidieregeling praktijkleren. Als hij een geheel studiejaar (40 weken in het mbo en vmbo en 42 weken in het hbo) begeleiding biedt, is er sprake van een volledig gerealiseerde praktijkleerplaats. Elke week minder begeleiding, om welke reden dan ook (denk aan ziekteverzuim, afbreken van de studie of vorstverlet), betekent een lager subsidiebedrag.

RVO organiseert in maart informatiebijeenkomsten
U kunt vanaf 2 juni 2014 tot en met 15 september 2014 subsidie aanvragen via de RVO. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per leer-werkplek. Met vragen kunt u ook telefonisch terecht bij de RVO via tel: (088) 602 35 54. Daarnaast organiseert de RVO in maart informatiebijeenkomsten voor werkgevers, waarbij de aanvraagprocedure en de eisen worden toegelicht.