Strengere regels voor de Ziektewet.

Per 1 januari 2013 worden de hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering afhankelijk van hoe lang iemand heeft gewerkt. Ook komen er hogere premies voor organisaties waarbij veel ex-werknemers in de Ziektewet zitten. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de regels voor de Ziektewet aanpassen, zodat mensen met een tijdelijk dienstverband, uitzendkrachten en werklozen sneller aan de slag gaan.

Op dit moment heeft een werknemer die terechtkomt in de Ziektewet recht op een uitkering van 70% van zijn laatstverdiende loon. Onlangs heeft het kabinet ingestemd met het voorstel van minister Kamp om de regels voor de Ziektewet strenger te maken. Per 1 januari 2013 worden de hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering afhankelijk van het arbeidsverleden van de zogenoemde vangnetter. Hierdoor krijgen uitzendkrachten, mensen met een tijdelijk dienstverband en werklozen vanaf 1 januari 2013 mogelijk een lagere uitkering als zij in de Ziektewet terechtkomen.

Maximaal 24 maanden recht op uitkering
Als een werknemer in de Ziektewet terechtkomt, ontvangt hij straks in eerste instantie gewoon 70% van zijn laatstverdiende loon. Op basis van het aantal gewerkte jaren kan dit later worden teruggebracht tot 70% van het minimumloon. Dit is gelijk aan de hoogte van de bijstand. Een Ziektewetgerechtigde heeft maximaal 24 maanden recht op deze uitkering.

Twee weken loon doorbetalen
Ook werkgevers moeten een bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal vangnetters. Zo wordt de premie straks afhankelijk van het aantal werknemers dat instroomt in de Ziektewet. Bij kleine organisaties wordt deze premie afhankelijk van het aantal werknemers in de sector dat in de Ziektewet belandt. Daarnaast moeten uitzendbureaus straks twee weken het loon doorbetalen als uitzendkrachten ziek worden.