Tarieven

Tarieven stoelmassage
Eénmalige opdrachten en evenementen: € 58,00 per uur
(circa 3 stoelmassages per uur).
– Prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten.
– Fit for Work brengt minimaal 2 uur (6 stoelmassages) in rekening.
– Op alle overeenkomsten en contracten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. U kunt deze bij ons opvragen.

Offerte / Contracten stoelmassage
Voor stoelmassages op regelmatige basis (wekelijks of tweewekelijks) maken wij voor u een offerte op maat. Afhankelijk van het aantal personen en de duur van het contract kan er een scherpere prijs geoffreerd worden.

Werkkostenregeling en vrije verstrekking stoelmassage
Fit for Work stoelmassage heeft als voornaamste doel: een bijdrage leveren aan het terugdringen van het ziekteverzuim binnen uw bedrijf. Ieder bedrijf moet een plan hebben in het kader van bestrijding van het ziekteverzuim.

Een stoelmassage of reflexzonemassage is onder de volgende voorwaarden een vrije verstrekking:

  • U hebt als werkgever een arboplan.
  • De stoelmassage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan.
  • De stoelmassage vindt tijdens werktijd plaats.
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Bron: Belastingdienst

Subsidie stoelmassage
Wanneer de stoelmassage deel uitmaakt van ziektepreventie of een project ter verbeteringen van de arbeidsomstandigheden dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor subsidie.